Domov

 • DSF3994
 • 1-IMG_0238
 • 20-DSCF5624
 • 15-_DSF4067
 • 9-_DSF4123
 • 86501981_3064776883566771_1230082507634900992_o
 • 1-DSCF6304
 • 3-DSCF6313
 • 8-_DSF4287
 • 74677064_1450872745050916_4279089051014791168_o
 • 2-_DSC1866
 • 17-_DSF4400
 • 4-_DSC1601
 • 11-_DSC1553

Vo vzdelávacom programe Superar po celý rok intenzívne spolupracujú deti z rôznych etník, sociálnych skupín, konfesií s deťmi z väčšinovej spoločnosti. Vedno spoznávajú fungovanie a myslenie odlišných rovesníkov počas nácvikov a zažívajú s nimi spoločný úspech počas vystúpení. Pravidelné, kvalitné, intenzívne a dlhodobé hudobné vzdelávanie tak napomáha k utužovaniu sociálnych vzťahov a obohacuje všetkých zúčastnených rovnako.
V kolektíve, ktorý rešpektuje rozmanitosť, tak môže každé dieťa objavovať svoje vlastné schopnosti a vybudovať si zdravú sebadôveru.

Superar

Program Superar založili v roku 2009 tri etablované a rešpektované inštitúcie v Rakúsku – Caritas, Wiener Konzerthaus a Viedenský chlapčenský spevácky zbor. Intenzívne dlhodobé umelecké vzdelávanie vysokej kvality videli ako ideálny nástroj na prepojenie a spoluprácu detí zo všetkých sociálnych, etnických, náboženských či vzdelanostných skupín. Jedinečnosť programu tkvie v jeho kombinácii sociálne orientovaných cieľov, vlastnej vzdelávacej metodike, umeleckej kvalite a intenzívnom dlhodobom bezplatnom vzdelávaní, z ktorého doposiaľ benefitovalo viac ako 3000 detí v šiestich krajinách Európy (Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko).

Naše princípy

Excelentnosť

Naše hudobné vzdelávanie posilňuje koncentráciu, motiváciu, komunikačné zručnosti, kreativitu, sebavedomie, disciplínu a zodpovednosť. Chceme, aby deti vedeli podať čo najlepší výkon a boli na seba hrdé.

Identita a rozmanitosť

Krásu nachádzame v rozmanitosti. Každé dieťa môže bez obáv prezentovať vlastné schopnosti a nájsť si svoje miesto medzi ostatnými.

Nie sme exkluzívni

Nevyhľadávame veľké hudobné talenty, ale prebúdzame potenciál a tvorivosť, ktorý sa skrýva v každom dieťati.

Aktuality

 

 

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info