Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti hudobnej pedagogiky,

didaktiky hudby a metodiky hudobnej edukácie.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %.

Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov. 

Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program .

Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na produkcia@superar.sk, prípadne na telefónnom čísle 0907/ 902 294 

Za ostatné 2 roky sme vyškolili viac ako 600 ľudí

Za ostatné 2 roky sme vyškolili viac ako 600 ľudí

Zrealizovali sme viac ako 40 workshopov a seminárov

Zrealizovali sme viac ako 40 workshopov a seminárov

Sme tím lektorov s viac ako 25-ročnou skúsenosťou

Sme tím lektorov s viac ako 25-ročnou skúsenosťou

Aktuálne máme otvorené prihlasovanie na 2 kurzy:

Oboma kurzami vás budú sprevádzať naši skúsení lektori:

Koncertný klavirista, mentor a lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie - VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch 2011 - 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.

doc. Ivan Šiller ArtD

Koncertný klavirista, mentor a lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie – VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch 2011 – 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.
Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.

Mgr. Kristína Uhlíková

Pracovala ako učiteľka na CZŠ Narnia a zároveň sa venovala mentoringu a vzdelávaniu učiteľov v programe Teach. Podieľa sa na projekte Učiteľského kolégia: nového VŠ študijného programu pre učiteľov so zameraním na charakter, podnikavosť, líderstvo a inovácie v pedagogickej praxi. V Superar Slovakia je lektorkou a konzultantkou v oblasti pedagogických zručností a osobnostného rastu učiteľov.
Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií - Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír - Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK. Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Mgr., Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD

Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií – Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír – Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK. Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

Čo hovoria naši absolventi:

ľudia ikona 1
 • „Super lektori prístup, ľudskosť, jednoduchosť, chápavosť a odbornosť. Školenie má švih a spád - nabaľovanie informácií, príjemná atmosféra, pocit spolupatričnosti. Vysoká profesionalita, zrozumiteľné vysvetľovanie, možnosť pýtať sa, dôvera, flexibilita, empatia, priateľský prístup.“

  icon person
  Zuzana
  učiteľka
  Bratislava
 • „Seminár sa mi veľmi páčil, lektori sú úžasní - TOP, veľmi skúsení, oceňujem ich veľkú kreativitu a zdieľanie svojich nápadov, patrí im veľká vďaka! S radosťou odporučím, aj ďalej sama budem sledovať možnosti ďalšieho vzdelávania s nimi.“

  icon person
  Katarína
  učiteľka
  Rimavská Sobota
 • „Seminár mi priniesol gejzír nápadov, ako vymaniť hudbu z abstraktných pojmov a teoretických poučiek a urobiť ju hmatateľnou, viditeľnou, vyskúšať si ju zažiť na vlastnom tele - pohybom, dramatizáciou, čo najviac ju precítiť, nebáť sa experimentovať so zvukmi a improvizovať.”

  icon person
  Jana
  učiteľka
  Nitra
 • „Takýchto zanietených lektorov a  pedagógov by si zaslúžili všetci žiaci!“

  icon person
  Jarmila
  učiteľka
  Považská Bystrica
 • „Ste super. Toto je budúcnosť pedagogiky.”

  icon person
  Zuzana
  učiteľka
  Tornaľa

FAQ – Čo vám možno víri hlavou:

Obsah kurzov je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania Superar Slovakia. Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.