Náš tím

V Superare tvoria skvelý tím nielen deti, ale aj pedagógovia a organizačná zložka programu.

 

Hudobní lektori a dirigenti Superar Slovakia v školskom roku 2019/20:

Lenka Brádňanská – CZŠ Narnia v Bratislave, ZŠ Plavecký Štvrtok

Oľga Budinská – ZŠ A. Vagača v Detve

Zdenka Fekiačová-Skruteková – ZŠ A. Vagača v Detve

Erika Krkošková – Brilliant Stars Primary School & Kindergarden v Bratislave

Nikolaj Nikitin – ZŠ Lozorno, ZŠ Plavecký Štvrtok

Blanka Pavlovičová – orchester Superar v Bratislave

Eva Šušková – ZŠ Lozorno

 

Organizačný tím Superar Slovakia:

Marek Kapusta – výkonný riaditeľ

Ivan Šiller – umelecký riaditeľ

Lenka Brádňanská – pedagogická a umelecká koordinácia

Zuzana Jasenková – content & communication

Tomáš Boroš – metodika

Laco Oravec – monitoring a evaluácia

Miriam Halamičková

 

Zľava: hudobná lektorka Erika Krkošková, umelecký riaditeľ Ivan Šiller, hudobná lektorka Oľga Budinská, výkonný riaditeľ Marek Kapusta, hudobná lektorka Lenka Brádňanská a umelecký riaditeľ medzinárodnej siete Superar Andy Icochea.  

nas-tim
kapusta

Marek Kapusta

Aktuálne Superar pôsobí v troch základných školách – v Detve, Bratislave a Plaveckom Štvrtku, pričom poskytuje pravidelné vzdelávanie v rámci vyučovania v dvoch z nich (Detva a Plavecký Štvrtok) a v rámci mimoškolských aktivít v jednej z nich (CZŠ Narnia v Bratislave), ktorá je otvorená pre deti z iných škôl. Od septembra 2017 pripravujeme rozšírenie programu aj o nové školy, škôlky a lokality.

siller
jtkac

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info