Náš tím

V Superare tvoria skvelý tím nielen deti, ale aj pedagógovia a organizačná zložka programu.

 

Hudobní lektori Superar Slovakia v školskom roku 2020/21:

 

Lenka Brádňanská – CZŠ Narnia v Bratislave, Brilliant Stars Primary School & Kindergarden v Bratislave, zbor pre dospelých v Bratislave

Oľga Budinská – ZŠ A. Vagača v Detve

Zdenka Fekiačová-Skruteková – ZŠ A. Vagača v Detve

Eva Šušková – ZŠ Lozorno, zbor pre dospelých v Bratislave

Miriam Halamičková – workshopy, projekt Uspávanka

 

 

Organizačný tím Superar Slovakia:

 

Marek Kapusta – výkonný riaditeľ, fundraising, medzinárodné spolupráce

Ivan Šiller – umelecký riaditeľ, supervízie pedagógov, rozširovanie programu

Eva Šušková – pedagogická a umelecká koordinácia

Laco Oravec – monitoring a evaluácia

Zuzana Jasenková – externá komunikácia

 

 

Rozvoj metodík a ďalšie vzdelávanie:

 

Tomáš Boroš – tvorba metodických materiálov, školenie pedagógov

Erika Krkošková – tvorba metodík, medziodborové presahy

 

IMG_0034

Zľava hore: Tomáš Boroš, Lenka Brádňanská, Laco Oravec, Zuzana Jasenková, Oľga Budinská, Ivan Šiller, Erika Krkošková

Zľava dole: Miriam Halamičková, Marek Kapusta, Eva Šušková

Za fotoaparátom: Zdenka Fekiačová-Skruteková

 

nas-tim

Zľava: hudobná lektorka Erika Krkošková, umelecký riaditeľ Ivan Šiller, hudobná lektorka Oľga Budinská, výkonný riaditeľ Marek Kapusta, hudobná lektorka Lenka Brádňanská a umelecký riaditeľ medzinárodnej siete Superar Andy Icochea.  

kapusta

Marek Kapusta

Aktuálne Superar pôsobí v troch základných školách – v Detve, Bratislave a Plaveckom Štvrtku, pričom poskytuje pravidelné vzdelávanie v rámci vyučovania v dvoch z nich (Detva a Plavecký Štvrtok) a v rámci mimoškolských aktivít v jednej z nich (CZŠ Narnia v Bratislave), ktorá je otvorená pre deti z iných škôl. Od septembra 2017 pripravujeme rozšírenie programu aj o nové školy, škôlky a lokality.

siller

Ivan Šiller

Aktuálne Superar pôsobí v troch základných školách – v Detve, Bratislave a Plaveckom Štvrtku, pričom poskytuje pravidelné vzdelávanie v rámci vyučovania v dvoch z nich (Detva a Plavecký Štvrtok) a v rámci mimoškolských aktivít v jednej z nich (CZŠ Narnia v Bratislave), ktorá je otvorená pre deti z iných škôl. Od septembra 2017 pripravujeme rozšírenie programu aj o nové školy, škôlky a lokality.

jtkac

Ján Tkáč

Aktuálne Superar pôsobí v troch základných školách – v Detve, Bratislave a Plaveckom Štvrtku, pričom poskytuje pravidelné vzdelávanie v rámci vyučovania v dvoch z nich (Detva a Plavecký Štvrtok) a v rámci mimoškolských aktivít v jednej z nich (CZŠ Narnia v Bratislave), ktorá je otvorená pre deti z iných škôl. Od septembra 2017 pripravujeme rozšírenie programu aj o nové školy, škôlky a lokality.

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info