Náš tím

Náš tím

nas-tim

V Superare tvoria skvelý tím nielen deti, ale aj pedagógovia a umelecké vedenie programu.

Zľava: hudobná lektorka Erika Krkošková, umelecký riaditeľ Superar Slovakia Ivan Šiller, hudobná lektorka Oľga Budinská, výkonný riaditeľ Marek Kapusta, hudobná lektorka Lenka Brádňanská a umelecký riaditeľ medzinárodnej siete Superar Andy Icochea.  

kapusta

Marek Kapusta

Aktuálne Superar pôsobí v troch základných školách – v Detve, Bratislave a Plaveckom Štvrtku, pričom poskytuje pravidelné vzdelávanie v rámci vyučovania v dvoch z nich (Detva a Plavecký Štvrtok) a v rámci mimoškolských aktivít v jednej z nich (CZŠ Narnia v Bratislave), ktorá je otvorená pre deti z iných škôl. Od septembra 2017 pripravujeme rozšírenie programu aj o nové školy, škôlky a lokality.

siller
jtkac

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info