Superar chráni deti

Superar chráni deti

Cieľom  projektu je zvyšovať štandard ochrany detí zapojených do našich aktivít. Počas projektu uskutočníme sériu aktivít, ktoré majú posilniť a rozvíjať naše interné mechanizmy a kompetencie v oblasti citlivého prístupu k potrebám a právam detí a prevencie ich porušovania. Hlavným výsledkom projektu bude nová interná smernica na zabezpečenie ochrany detí a preškolený tím pedagogických pracovníkov.

Otázka zabezpečenia práv detí a ich ochrany pred násilím (vo význame anglického slova “safeguarding”) je obzvlášť citlivá a dôležitá v akejkoľvek inštitúcii, ktorá s deťmi pracuje. V slovenskej pobočke Superar sa ňou zaoberáme on nášho vzniku. Prijali sme prvú verziu internej smernice na ochranu detí, ktorá je však pomerne úzko zameraná iba na prevenciu sexuálneho násilia. Uskutočnili sme aj niekoľko pracovných stretnutí s organizáciami, ktoré tiež pracujú s deťmi z marginalizovaného prostredia (osobitne by sme spomenuli OZ Eduroma). Ešte naliehavejšou sa javí potreba chrániť deti s ohľadom na skutočnosť, že definičným znakom programu Superar je rozmanitosť. Snažíme sa spájať deti rôzneho národnostného, etnického, náboženského, či sociálneho pôvodu. Tým sa však stávajú niektoré z nich obzvlášť zraniteľné a ohrozené prípadnými prejavmi intolerancie, či rasovej, triednej alebo inej šikany. Keďže nám záleží na tom, aby sa každé dieťa mohlo v Superare cítiť úplne slobodne a bezpečne, považujeme za našu povinnosť zaoberať sa týmito otázkami. V minulom roku sa touto témou zaoberala aj samotná medzinárodná iniciatíva Superar a venovala jej aj veľkú časť výročného stretnutia v októbri 2019. Na tomto stretnutí sme absolvovali veľmi kvalitný tréning s lektormi organizácie “Die Möwe” špecializujúcej sa na ochranu detí.

 

Táto skutočnosť nás podnietila k rozhodnutiu sústrediť sa v roku 2020 na rozpracovanie našich interných procesov a rozvoj našich zručností v oblasti dodržiavania práv detí a ich ochrany pred násilím. Cieľom nášho projektu je preto implementovať princípy zabezpečenia dôsledného dodržiavania práv detí a ich ochrany pred násilím v organizácii Superar Slovakia. Počas 12 mesiacov by sme preto chceli uskutočniť sériu aktivít, ktorých výsledkom bude zásadné zlepšenie kompetencií chrániť deti zapojené do našich programov hudobného vzdelávania.

 

S témou ochrany a bezpečia detí súvisia aj opatrenia, ktoré sme v organizácii prijali v súvislosti s prevenciou šírenia nákazy Covid-19.

 

Projekt Superar chráni deti je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info