Tvoriť komunity a byť súčasťou


“Kedy sem pôjdeme na nácvik znovu?”
“V Lozorne majú úžasnú triedu v domčeku!” (pozn. Edubox Lozorno)
“Veľmi dobre sa nám spievalo s Erikou a Evkou.“
“Evka tak krásne spievala ´Kopala studienku´.”
“Budeme spievať aj na našom nácviku ´Pokapala na salaši´? Je to super pesnička!”

Takéto vety sa ozývali cestou autobusom späť do Bratislavy, ktorí bol plný detí zo CZŠ Narnia po minulotýždňovom Komunitnom nácviku na ZŠ Lozorno. O program sa postarali hudobné lektorky Lenka Brádňanská, Eva Šušková a Erika Krkošková spolu s Tomášom Borošom, ktorý sa v Superar venuje metodike.

Spoločný nácvik pre deti v programe Superar organizujeme, lebo nám záleží, aby sa deti medzi sebou spoznávali a mali možnosť si spoločne zaspievať v neformálnej atmosfére, počas bežného vyučovania, nielen na koncertoch.

Lozorno bolo miestom, kde sa ostatnú sobotu diala aj Obecná zabíjačka. Ako videla vystúpenie detí zo Superar hudobná lektorka Eva Šušková? „V rámci krásnej lokálpatriotskej akcie, kde znela dychová hudba a ľudia tancovali valčíky a polky a vystupovali mažoretky, zazneli naše piesne „Hope“ a „Na dlani“. No… v niečom to bolo vtipné, ale reakcie na naše vystúpenie boli pozitívne. Vystúpilo zhruba 20 detí zo ZŠ Lozorno.

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou života v komunite, kde pôsobíme. Ďakujeme 🤗


Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info