Superar súčasťou medzinárodného projektu Songs for Europe

Wirth Music Academy vo Viedni, El Sistema Grécko, The House of Good Tones v Srebrenici a Superar Slovakia nespája len zborový spev, vášeň pre pokrokovú hudobnú pedagogiku a presvedčenie, že kvalitná hudobná výchova prináša pozitívnu spoločenskú zmenu. V septembri 2020 odštartoval projekt financovaný v programe Creative Europe s názvom Songs for Europe, ktorý potrvá 2 roky.

Jadrom projektu je metodika Geralda Wirtha, podľa ktorej „musí byť hudobné vzdelávanie interaktívne, holistické a kreatívne“. Gerald Wirth je zakladateľ Wirth Music Academy a taktiež zakladateľ a prezident Viedenského chlapčenského zboru. Ďalšou časťou je tvorba spoločného reportoáru. Súbor skladieb, do ktorého prispejú všetky krajiny, bude obsahovať úpravy pre rôzne vekové i spevácke úrovne, inštrumentáciu pre orchester aj zbor. Tvoriť ju budú národné piesne, ale aj piesne z rómskej tradície či piesne z krajín detí utečencov.  Tretím a zásadným pilierom projektu je meranie sústredenia a pozornosti žiakov na hodinách hudobnej pomocou IT nástrojov. Wirth Music Academy sa dlhodobo venuje výskumu nástroja MTLAS, ktorý dokáže pomocou zozbieraných dát z mozgových hemisfér ukázať dôležité informácie o sústredenosti a pozornosti žiaka. V dlhodobom horizonte môže poskytnúť informácie o zlepšovaní kognitívnych funkcií žiaka a tým pádom nielen byť pomocníkom v pedagogickej praxi, ale poukázať aj na mnohé benefity kvalitnej hudobnej výchovy.

Úvodný workshop sa uskutočnil 14. – 16. septembra 2020 online. Highlightom stretnutí bol úvod do metódy Geralda Wirtha a praktická ukážka práce s prístrojom MTLAS na nácviku Viedenského chlapčenského zboru naživo. Oľga Jackuliaková Budinská, ktorá je jedna z účastníčok zo Superar Slovakia, hovorí: „metodika je nesmierne zaujímavá a obohacujúca pre prax. Niektoré prvky z nej už využívame, keďže sme sa s ňou už v minulosti stretli.  Je prínosné pozorovať nácviky Viedenského chlapčenského zboru a určite sa zaujímam aj o dáta, ktorými nás môžu posunúť IT nástroje v pedagogickej praxi.“

Súčasťou projektu sú výskumné stretnutia aj tréning učiteľov. Krajiny si delia zodpovednosť za jednolivé workshopy a ich organizáciu. Stretnutia by sa mali uskutočniť striedavo v Bratislave, Viedni, Srebrenici a Aténach v prípade, že to pandemická situácia umožní naživo, ináč online. Najbližší workshop sa uskutoční v januári 2021. Stretnutie v Bratislave je naplánované na január 2022.

Pozrite si video Songs for Europe:

 

 

Fotografia je z prípravného stretnutia.
Zľava hore: Gerald Wirth – zakladateľ Wirth Academy, prezident a umelecký vedúci Viedenského chlapčenského zboru; Shantanu Reinhold – Wise Insight Solutions; Ivan Šiller – umelecký riaditeľ Superar; Tomáš Boroš – metodik Superar.
Zľava dole: Marek Kapusta – riaditeľ Superar Slovakia; Imma Mautner-Markhof – projektová koordinátorka a asistentka riaditeľa Viedenského chlapčenského zboru

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info