Ochrana detí proti násiliu je pre Superar zásadná téma

Predposledný októbrový víkend sa v Brotfabrik vo Viedni, sídle viedenskej pobočky Superar, stretli tímy Superar z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Švajčiarska, Maďarska a boli sme pri tom aj my, veľká časť slovenského tímu. Hlavnou témou školenia bola ochrana detí pred násilím. Jedná sa o často prehliadanú, no esenciálnu tému – ako postupovať v prípade, že existuje podozrenie o ohrození dieťaťa násilím, či už v rámci vyučovania alebo v domácom prostredí.

Absolvovali sme tri bloky workshopu o ochrane detí pred násilím, ktorú zastrešila rakúska nezisková organizácia die Moeve. Die Moeve sa na túto problematiku špecializuje.  Anglickú verziu workshopu viedol Chris Humnig. Základom našej spoločnej práce bola reflexia konceptu násilia a naviazanie osobnej skúsenosti na tému, ktorá môže občas vyznievať abstraktne. S násilím a negatívnymi emóciami spojenými s ním má totižto v nejakej miere skúsenosť každý z nás. Úlohou zážitkových cvičení bola konfrontácia s negatívnymi emóciami a to, aby účastníci boli voči násiliu senzitívnejší a vedeli adekvátne reagovať v prípade, že nastane situácia, v ktorej môže byť ohrozené dieťa a treba zasiahnuť.

Zaujímavou časťou programu bola aj prednáška Dr. Katzmaira, ktorý založil výskumnú platformu FAS Research vo Viedni. Zamerali sme sa na koncept šťastia, hodnoty a rolu komunitného umenia a prepojenie týchto konceptov s tým, čomu sa v Superar venujeme. Prednáška nám pomohla pozrieť sa na našu prácu v širších kontextoch.

Po absolvovaní workshopu o ochrane detí pre násilím v réžii die Moeve sme sa detailne venovali našim vlastným smerniciam, dopĺňali ich a veľa diskutovali o detailoch a významoch jednotlivých formulácií. Bezpečie detí, s ktorými pracujeme, je pre nás extrémne dôležité a v Superar robíme všetko preto, aby sme pred takýmito hrozbami nezatvárali oči, boli vnímaví a vedeli adekvátne reagovať. Superar Slovakia má smernicu Politiky ochrany detí pred násilím vypracovanú a je záväzná pre všetkých zamestnancov Superar.

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info