Hudobná výchova, pandémia a duševné zdravie

Hudba predstavuje univerzálny jazyk, ktorý dokáže slúžiť ako účinný prostriedok na zmiernenie stresu a udržanie duševného zdravia nielen u študentov, ale aj u dospelých. V čase pandémie sa stala mimoriadne dôležitou.

 

Ako však efektívne vyučovať hudbu online?

Ako zahrnúť do výučby žiakov s obmedzenými možnosťami, ktorým chýbajú napríklad počítače alebo elektrická energia?

 

Naším cieľom je posilniť hudobné vzdelávanie v našich krajinách aj v neoptimálnych podmienkach. Preto v rámci 12 – mesačného projektu Music Education, Pandemic and Mental Health in the V4 plánujeme v tejto oblasti niekoľko aktivít:

 

  • realizovať prieskum
  • usporiadať okrúhle stoly v online i offline režime
  • zozbierať osvedčené postupy
  • na základe získaných nápadov spustiť pilotný projekt 

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Partneri:

Podporte nás
2% z dane

Vďaka podpore z vašich daní môžme poskytovať hudobné vzdelanie a vytvarať komunitu pre deti.

podporiť / viac info